Б

За дата: 
30.04.2011
ПОКАНА
за VIII-ма среща-събор  на Бялото братство – гр.  Перник

Обични братя и сестри, скъпи приятели,

За осма поредна година с радост  организираме среща-събор на Духовно общество  Бяло Братство в гр. Перник на 11 и 12 юни 2011 г.
Темата тази година е  "Единни в многообразието”, както и подтема „Най-малкият закон на служенето – десятъка”.
Мястото е – поляната над  градския парк (над паметника на Г.Димитров)  или над стадион „Миньор” (над  бившия ресторант Олгин)

В програмата са включени:

11 ЮНИ

1.    Посрещане на гостите и настаняване – след 13:00ч.
2.    Братска трапеза
3.    Посещение  къщата-музей на Учителя в с. Мърчаево – 16:00ч.
4.    Братска трапеза – 19:00ч.
5.    Колективно музициране
 

12  ЮНИ

1.    Посрещане на изгрева  с Духовен наряд
2.    Изиграване на упражнения за Духа и тялото
3.    Празнична Паневритмия  – 7:30ч.
4.    Неделна беседа
5.    Празничен концерт
6.    Братска трапеза
7.    Споделено – разговор със сестра Ина Дойнова – из братския живот
8.    Братски концерт

Много ще сме благодарни, ако имате възможност да се обадите предварително, за да плануваме нощувките, които ще са на палатков лагер и по домове на братя и сестри.

За информация:  Ива Янчева GSM 0894 391 958 и 0888 410 618,
тел. 076 / 60 50  54; e-mail: ivabankova@abv.bg

Пернишка братска група