Творческа среща по Паневритмия „Айтос 2011”

За дата: 
06.05.2011 - 08.05.2011

Творческа среща по Паневритмия „Айтос 2011”

(Предварителна програма)

 

            6 май

            Пристигане;

            14:00 – Поход до Петров връх;

            18:30 – Вечеря;

            19:00 – Лагерен огън с песни и разговори.

 

7 май

Посрещане на слънцето и Паневритмия на върха.

9:00 – Закуска;

10:00 – Откриване на срещата – А. Запрянов;

10:30 – Проектът „История на Паневритмията“ – Г. Христов;

11:00 – Анализ на стари и нови елементи в Паневритмията – А. Станчин;

11:30 – Метод за работа с беседите на Учителя с ключови думи от Паневритмията – Св. Милева;

12:00 – Дискусия;

13:00 – Обяд;

            15:00 – Личността Ярмила Менцлова. Български превод на подготвената от нея, и издадена във Франция, през 1984 г.,  Паневритмия – А. Кузманова, Т. Димитрова и В. Кондакова;

            15:30 – Споделен опит от представяне на Паневритмията на 17 световна конференция по трансперсонална психология и психотерапия в Москва през 2010 г. – М. Смуков;

            16:00 – Центърът на Паневритмията – Сн. Димитрова;

            16:30 – Размишления в кръга на Паневритмията – Ал. Стойчев;

            17:00 – Паневритмия в училище – Л. Костадинова;

            17:30 – Дискусия;

            18:30 – Вечеря;

            19:30 – Концерт.

 

            8 май

Посрещане на слънцето и Паневритмия на върха.

9:00 – Закуска;

            10:00 – Паневритмията през погледа на музиканта – С. Симеонов;

            10:30 – Нов поглед върху музиката и движенията в Паневритмията – С. Демирова;

            11:00 – Представяне на Паневритмията: аранжимент П. Ганев; изпълнение – Камерен ансамбъл „Софийски солисти”; сопран Т. Петрова; тонрежисьор А. Аргиров;

            11:30 – Паневритмията като учебна дисциплина в СУ „Кл. Охридски” – В. Димова;

12:00 – Дискусия;

13:00 – Обяд.

 

            Забележка: Във времето за изказвания на участниците е включено 10-15 мин. за въпроси към лекторите.

           

Нека Божият дух и Божието благословение присъстват!