Сестра Ганка си замина

За дата: 
03.04.2011

На 31 март в 22:40 ч. си замина сестра Ганка, една от последните ученици на Школата.
Тя живя достойно 96 години в хармония с природата, обичаше всички живинки, отнасяше се като майка с всичко.
Постоянно търсеше и учеше и имаше непресъхваща жажда за живот.

Поклонението ще се състои в неделя, 3 април 2011 г. в 11 ч. на новия парцел в
гробищен парк „Бакърена фабрика” в гр. София.
Процесията ще тръгне в 10:30 ч. от централния вход на гробищния парк.
За тези от провинцията, които желаят да се включат в наряда, той ще започне в 11 ч. и ще се състои от:

Молитва за заминали I
Молитва за заминали II
Молитва на Вселенната Милост
Псалом 23
Псалом 121
Молитва на Данаила
14 глава от Евангелие на Йоана

ФОРМУЛИ ЗА ЗАМИНАЛИ:

- И това е Живот Вечен, да познаем Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил. (3 пъти)

- Мир на духа й и светлина вечна на душата й.

- Мир и светлина на душата на сестра Ганка и вечен живот. (3 пъти)