Наряд за 27 декември 2010 г.

За дата: 
27.12.2010
НАРЯД
за 27 декември 2010 г.
66 години от заминаването на Учителя

Начало – 6.00 ч.
За София – 7.00 ч.

 

1. Песента „Духът ми шепне това”
2. Молитвата „Добрият път” – Молитва на ученика
3. Формула: „С теб е Бог, ти ще победиш, твоята победа е и моя победа. Аз вярвам в един Бог на Мъдростта, в един Учител на Любовта и в един Дух на Истината.” (един път)
4. Псалом 133
5. Прочит от Евангелието:
Матей 16: 13-19
Марк 10: 28-31
Лука 17: 26-33
Йоан 16: 12-14
6. Беседа „От мен да мине“, 27 юни 1920 г., от томчето „Сила и живот“, т. 4
7. Мото: „Христос е човекът на изобилната сила. Христос е човекът на изобилната вяра. Христос е човекът на изобилната Любов.“
8. Песента „До ще ден“
9. Заповедта на Учителя
10. Отче наш
11. Песента „Вътрешният глас на Бога“
12. Формулата на Братството: „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов.” (3 пъти)

Братски съвет

 

Повече информация