21.9.2011

Това, което Природата може да направи за половин час, на нас ще ни отнеме цяла година най-малко. Често хората се заблуждават от мисълта, че могат да поправят живота си. Оставете това на Природата, на Провидението, а вие работете като земеделеца. Земеделецът мине само с ралото си, разоре земята, хвърли семето върху нея, и всичко друго – на червейчетата и на Природата – тя да свърши работата. Значи след работата на земеделеца идат въздухът, водата, светлината – и завършват работата.