18.9.2011

Истината е най-възвишеният, първичен Дух, който е излязъл от Бога. И следователно квасът, началото на всички неща, е Истината. И откогато се е проявило туй начало в света, оттогава се явява Любовта, за да даде живот на Истината. Защото Истината, сама по себе си, произтича от Бога като един вечен принцип, но за да се оживи този принцип, да станат тези методи живи, трябва една среда, а първичната, вечната среда, в която всичко може да живее, това е Любовта. Следователно, когато казваме, че трябва да имаме Любов, ние не подразбираме афекциите на хората.