16.9.2011

Сега съвременните хора мислят, че Истината – това са само думи. Те мислят, че Истината е нещо отвлечено… Истината съдържа в себе си онези Божествени методи, чрез които душата може да стане свободна. Истината съдържа от памтивека всички методи на вечността за развиването, освобождението на човешката душа и постигането на вечния живот.