14.9.2011

Хората са добили уважение за кръста отвън, но още не са добили онова съдържание отвътре. Не са се научили да търпят, както трябва. Защото кръстът е свързан с търпението. Кръстът, това е един отворен куб. Триизмерното пространство, за да се пречисти, непременно трябва да стане кръст, да се отвори кубът.