13.9.2011

Кръстът е един разумен акт. Той е образуван от ума, сърцето, душата и духа. Четири направления има. Отгоре е духът, долу е душата, вляво е умът, вдясно е сърцето. Това е кръст. Да направиш един кръст, значи да призовеш духа, душата си, сърцето си и ума си в една работа.