12.9.2011

Защо са децата? Когато човек влезе в брак, той вижда, че не е свободен от своето животинско състояние.