11.9.2011

Аз говоря за Любовта, а не за религията. Религията е външната страна, а Любовта е вътрешната страна в човека. В този смисъл религията е наука за Любовта. Все трябва да има един, когото да обичаш и който да те обича. Всички търсят някого да обичат. Гледате, една жена тича, търси някого. Кого търси? Тя търси своята симпатия. Гледам един момък – търси и той своята симпатия. Отворил очите си, казва: „Къде е тя?“ Като я намери, като дойде до нея, става кавалер – внимателен, нежен. За него целият свят е светъл. Изгуби ли симпатията си, светът му потъмнее. Казвате: „Кажи някаква истина!“ Искате да ви говоря калугерски работи, да ви кажа, че симпатии не ви трябват. Аз ви препоръчвам най-малко една симпатия. Като намерите едната, ще дойде втора и трета, и четвърта и т.н. Щом се роди първото дете, това е вече една симпатия.