10.9.2011

Очите на онзи, който е роден от Бога, имат особени свойства. Роденият по човешки вижда само на един километър разстояние, а роденият от Бога вижда какво става на Слънцето, какво става на Месечината. Накъдето насочи погледа си, всичко вижда. Сега мога да ви туря малко натясно: колцина от вас виждат какво става на Слънцето?