09.9.2011

Христос е говорил за Царството Божие, говорил е за рая, но за Небето нищо не е говорил. Някои искат да знаят ще отидат ли на Небето. Че сега къде сме? И сега сме в Небето, само че нашето Небе не е толкова съвършено, както другите Небеса. Много Небеса има в света! В окултната наука се говори за първо, за второ, за трето, четвърто, пето, шесто, до дванадесето Небе. Това са все идеи. Тези идеи трябва да се разбират като определени величини.