08.9.2011

За да се родиш, трябва да има някой, който да ти помага. Ти не можеш да се родиш, ако Божият Дух, ако Бог не вземат участие в твоето раждане. Ако не се родиш изново, без това раждане нищо не можеш да направиш. Следователно, за да видиш Царството Божие, ти трябва да се родиш изново. Това е новото положение: че само роденият от Бога може да види Царството Божие, да види красотата там. Едното положение: Христос казва: „Търсете първо Царството Божие и Неговата правда и всичко друго ще ви се приложи.“ Другото положение: „Ако не се родите изново, няма да видите Царството Божие.“ Следователно първо трябва да се родиш изново, а после да търсиш Царството Божие.