07.9.2011

Добре ще е, ако всички хора имаха идеал да се родят изново, но те не се стремят към това, понеже мислят, че са родени вече. Те са родени, наистина, но има много раждания. Човек може да се роди физически, той може да се роди духовно, най-после може да се роди умствено. Но това раждане, за което се казва, че тогава човек може да види Царството Божие, е особено раждане.