06.9.2011

За в бъдеще в шестата раса ще има следния закон: всяка мома, която иска да се ожени, трябва да е свършила поне четири факултета и да знае да меси хляб. Как ще се жените тогава? А сега онази, младата мома, с бялата шапка, без да знае да меси хляб, разхожда се нагоре-надолу и всички казват за нея: „Да оженим тази мома, че да се поддържа човешкият род! Да се продължава човечеството.“ Хубаво, Природата няма нищо против това, да се женят хората – тя е за това, но когато дойдем до онзи разумен човешки живот, има други правила, които човекът трябва да спазва. Той не трябва да ходи по пътя на животните.