05.9.2011

Българите наричат Бога „Всевишний“, аз Го наричам „Скришний“. Той е Бог на Любовта. И всички работи, които се вършат на скришно, са работи, които успяват. И съвременната окултна наука говори тъй: „Искаш ли да направиш една работа, трябва да я направиш на скришно“, т.е. с Бога. А ние сме изопачили нещата, вършим работите си сами. Не, с Бога върши работите си! Хората мислят, че като направят една работа сами, без Бога, ще се качат на Небето. Не, под думата скришно се подразбира с Бога. Тогава ще се качиш на Небето, тогава ще бъдеш на скришно място.