02.9.2011

Вие не търсете Любовта като забавление. Любовта не е само един стимул, но най-великата храна, която се доставя на човека, на човешкия ум.