31.8.2011

Най-първо, ние не сме жители на Земята, но сме дошли на Земята да се научим на онзи велик закон – как трябва да се ражда човек и как трябва да се възпитава, и как трябва да преодолява мъчнотиите. Затова е дошъл той на Земята. Пък ако иска безсмъртие, той ще се върне на Слънцето. Слънцето е истинският живот, Слънцето е истинската Земя! То има сто хиляди километра в диаметър. Слънцето от астролозите се разглежда като Земя – астрологически те се вземат като един от зодиаците. Казват: слънчев тип, сатурнов тип и т.н. Значи, астрологически Слънцето е планета. И те са прави в това отношение. Слънцето е една голяма земя, на която се живее най-добре.