28.8.2011

Христос казва: „Отец Ми работи, и Аз ще работя“... Както мисли Той, така трябва да мислим и ние. Бог няма чувства като нашите. В Бога няма чувствания като нашите. В Бога има Любов, но няма поляризиране. Той няма две страни. Бог всичко дава.