27.8.2011

"Духовните хора – това са планински върхове, планински гребени – по тях нищо не можеш да сееш на две, на три хиляди метра височина. Пък светските хора са долини, богати долини – там се оре, сее; там стават хубави градини, хубаво жито; селища има там, концерти има, това-онова... Духовните хора трябва да отправят своята енергия към светските хора, а светските хора – да им дадат от плодовете, които произвеждат в долините. Една обмяна трябва да има между светските хора и духовните – търговска обмяна."