26.8.2011

Някои от вас искат да говорят цял ден с Господа. Не, само две думи ще ти каже Господ. Знаете ли какво ще ти каже Господ? – „Люби Бога! Люби ближния си!“ В интонацията, с която са изказани тия думи, всеки ще разбере вътрешния смисъл на живота си. И действително, думите „люби Бога“ значат да вземеш нещо от Бога. Да любиш ближния си, значи да проявиш Божественото навън.