24.8.2011

"Първата връзка е от Бога към хората. Втората връзка е от нас към Бога, т.е. от създаденото към Бога. Третата връзка е от човека към човека. И четвъртата е най-възвишената – от Бога към Бога. Направим ли тия връзки, това значи да се съединим с този мощен Божествен Дух, та като ви срещна, в ума си да ви държа тъй, както държа себе си; да ви почитам тъй, както почитам себе си; да ви обичам тъй, както обичам себе си; във вашето лице да виждам Бога тъй, както Го виждам и в своето лице. Тогава всички ще носим Божието благо. И само тогава светът ще се оправи."