21.8.2011

"Всички трябва да проповядваме закона на единството! Как ще го проповядваме? Вие трябва да знаете, че сте един орган от този Божествен организъм, имате известна мисия, която, колкото и малка да е, трябва да я изпълните. Вие трябва да изпълните своето предназначение! И ако сте верни на своето предназначение, този Божествен организъм ще промисли за вас. В света никой не живее за себе си и никой не умира за себе си; никой не греши за себе си и никой не прави добро за себе си. Всичко, което се прави в света, е общо."