20.8.2011

Хората си представят рая такъв, какъвто не е в действителност. Те казват, че раят е пълен с ангели, със същества с крила, облечени в бели дрехи. Това не е рай. Да влезете в рая, това значи да почувствате, че всички хора, всички живи същества живеят във вас и вие в тях. По този начин вие ще ги обичате и те ще ви обичат. Това състояние, при което хората чувстват всички живи същества в себе си и те в тях, разбират и са разбрани от тях, обичат и са обичани от тях, радват се на техните постижения като на свои – това е истински рай в духовно отношение, който хората се стремят да постигнат. Външният рай, какъвто хората го разбират, не съществува. Един ден всички хора ще разберете това.