19.8.2011

За да станеш човек, ти трябва да бъдеш в съгласие с целокупната разумност, с всички разумни Същества, и да мислиш като тях. Човек трябва да бъде в унисон с тия Същества, и няма да има вече разлика между него и тях. За него всички тия разумни Същества ще бъдат братя, с които той ще се слива в едно. Всички ще бъдат като едно тяло. Тогава техните мисли ще бъдат твои мисли и твоите мисли ще бъдат техни мисли. И тогава много реформи ще могат да се прокарат на Земята.