18.8.2011

Важното сега за нас, хората, които сме вече до прага на новата култура, е да излезем от старата култура тъй, както рибите излязоха от водата навън. И ще излезем! Писанието казва: „Всички ще бъдат грабнати горе във въздуха!“ Ще излезем из гъстата среда на този живот, както рибите, и ще разрешим един важен въпрос в света – братство и любов. Този въпрос ще се разреши само в новата култура. Важният въпрос за нас не е този за спасението, както проповядват някои. Спасението не е въпрос, то е едно състояние на Земята. За нас важен въпрос е новият живот, който Бог внася в света. Защото желанието на Бога, Който е направил света и хората, е всички Негови чеда да не умират.