17.8.2011

Желая сега всички да вървите към вечно възходяще и душата ви да се пълни с Божията благост. И като излизате вечерно време, да си поисквате от всяка звезда по малко медец, по малко светлинка – да се разшири умът ви, да се облагороди сърцето ви, да се засили волята ви, и тогава ние ще можем да се разбираме по-добре.