16.8.2011

Питате: „Какво да правя?“ Ще ви кажа. Излизай всяка вечер да наблюдаваш звездите, погледни към Сириус и кажи: „Господи, нищо не разбирам, но нека оттук ми капне малко медец!“ После се обърни към друга някоя звезда и пак се помоли да ти прати малко медец. И като се върнеш у дома си, ще се усетиш по-обновен.