15.8.2011

Някой казва: „Аз се помолих за дъжд и заваля дъжд.“ Когато ти си се молил, и 20 други са си изпратили молитвата за дъжд. А може би още 100 души са се молили. Той мисли, че като се е помолил, е заваляло. Пък още 100 души са се молили за дъжд. Той няма скромността да си признае, че други хора са се молили. Може би те са причината!