12.8.2011

Ние разграничаваме истинския живот по следното качество: в него има работа, която се отнася само към Реалното, към неизменното в света. То е служенето на Бога. То е онова, в което няма никакво користолюбие. Аз трябва да служа на Бога не за заплата, не за похвала. Според туй схващане когато аз се моля Богу, ако се изправя пред вас да ме видите, че се моля, всичката ми молитва е отишла. Като ме виждате тъй изправен на молитва, вие ще кажете: „Какво се е изправил този като някой истукан?“ Ако се изправя на молитва в църква, някои ще кажат: „Какво бъбри този там?“ Кажат ли така, всичко е развалено. Каквото и положение да заемеш, който те наблюдава, все ще си направи някакво криво тълкуване.