11.8.2011

Сядането не е едно от най-красивите състояния. Кога хората сядат? – Когато паднат... Има едно състояние в живота, което е по-хубаво от сядането. То е да стоиш прав. В стоенето прав, в тази идея има нещо хубаво, възвишено. В това положение всички удове са в едно хармонично състояние, човек се чувства възвишен, независим от окръжаващата среда.