07.8.2011

Защо Христос се молеше всякога вечерно време? Той денем никога не се молеше. Считаха Го малко еретик. Той се молеше вечерно време, за да не Го види никой. При това всякога предпочиташе облачни, тъмни нощи. Даже вечерно време, когато имаше месечина, Той никога не се молеше на месечина, тъмни нощи обичаше. Казвам: ами по-голяма тъмнина от скръбта има ли? Някой пита: „Защо е скръбта?“ – За да се молиш.