06.8.2011

Ако ние се пожертваме, ще станем по-силни. Вие мислите – като се пожертвате, ще изгубите нещо. Не, ще се трансформирате!