05.8.2011

По някой път ми казват: „Какво те интересува този бръмбар или тази пеперуда?“ Много ме интересува! Език имат пеперудите, изучил съм езика им. Като кацне пеперудата, обърне лявата страна и казва: „Хубава ли е?“ Обърне дясната и пак казва: „Хубава ли е?“ После показва главата, хобота, крачката си. Тя се смее, ходи и казва: „Може ли да те целуна?“ Казвам: „Ако ти позволя.“ По някой път, погледнеш – ще те изненада, кацне на носа ти... От него ден, като те целуне тази пеперуда, всичко ще ти тръгне напред.