04.8.2011

Често искате да бъдете първи. Всеки може да бъде пръв. Като любиш, можеш да бъдеш пръв като един цвят, като един плод, като един хубав лист, като един скъпоценен камък, като една росна капка и т.н. Като гледа росната капчица как хубаво пречупва светлината, на Бог Му е приятно. И Той не прави разлика между нея и големите същества. В дадения случай росната капчица е жива. В нея има едно Същество, което пречупва светлината. Тя благодари, че може да вижда лицето на Бога. Един ден тя се изпарява, но не се губи.