03.8.2011

Никога не загасвай свещта на своя ум! Мисълта трябва постоянно да тече във вашия ум. Силата на вашия живот не седи само в думите, но седи в онова, което мислиш. Ако мислим право, ние ще привлечем силите на Природата. В света и в Природата има здравословни вещества, които ние привличаме с мисълта си. Има един разумен свят, който постоянно ни заобикаля.