31.7.2011

Живата Природа обича последователността, тя никога не бърза. Туй ще помните! Това е един от нейните методи – тя не бърза. В нея е вечността, тя разполага с време, колкото иска. Тя икономисва своите сили, защото силите ? не са в такова изобилие, в каквото е времето. Следователно вие можете да разполагате с нейното време, но не и с нейните сили. По тази причина онези хора, които не живеят, според както тя иска, които бързат много, скоро изтощават силите си и умират много рано.