29.7.2011

"Казвам: използвайте условията за онази вътрешна опитност! Вие отделяте Бога от хората, отделяте Го от Природата и искате да живеете по особен начин, да Го видите по особен начин. Това е възможно за напредналите, а вие трябва да видите Бога първо в хората. Вие трябва да видите Бога чрез растенията, чрез животните, чрез хората, чрез всички живи същества; чрез Слънцето, чрез звездите и т.н. Само така можете да добиете представа за Бога."