28.7.2011

Пустините и високите планински върхове са създадени за най-разумните същества в света. Когато искат да изпитат някой адепт или някой учен човек дали той е разбрал живота, пращат го да живее в някоя пустиня, дето нищо не живее, дето всичко умира. Изпращат го там – при най-бедните условия, дето никой не може да живее, и там го изпитват.