27.7.2011

Не ходете на планините за удоволствие. Аз отивам на планината, за да вляза в общение с разумното начало в нея и да придобия от нея нещо. Планината е разумна, разумни сили я управляват. Какви книги, какви библиотеки има в нея! Какви стихотворения има написани в нея!