25.7.2011

"Вие казвате: „Не, мъжът не се бои от жената!“ – Трепери сърчицето на мъжа, бои се той от жената... Защо? Защото Божественото е в жената. Ще дойдеш със смирение до нея! Ти ще знаеш, че Бог се проявява в нея. Докато жената знае, че Бог се проявява в нея, тя ще има всичкото смирение, но и всичката сила; каже ли обаче, че тя е, която се проявява, колелото се обръща и мъжът не се плаши от нея. Погледнеш, мъжът се явил с някаква пръчица и той сега я плаши."