23.7.2011

Всичко, каквото Христос е проповядвал, може да се изрази в няколко думи – да се отречете от себе си. Какво подразбирате под думите себе си? Това значи да се отречете от вашето невежество, да се отречете от своята завист, от своята злоба, от своето неверие, да се отречете от своето недоволство – от всичко отрицателно в себе си. Отречете се от баща си и от майка си и възлюбете тогава Истината и Доброто. Казано е даже да възлюбиш враговете си. Христос никъде не е казал да напуснете жените и мъжете си и да отидете в някой манастир. И в манастирите има изкушения.