22.7.2011

Та казва Христос: „Мария седяла при нозете на Учителя.“ Какво означават нозете на един велик Учител? Да седи човек при нозете на своя Учител, това е символ, който показва, че в душата на този човек трябва да се зароди онази възвишена, велика мисъл той да бъде абсолютно добродетелен... Нозете изразяват Добродетелта в онзи истински мъдър живот. Значи Мъдростта ходи с краката на Добродетелта. И онзи, който иска да има крака в пълния смисъл на думата, трябва да бъде направен само от онази велика материя на Добродетелта. Следователно човек, на когото краката са направени от тази материя, смъртта не го хваща. Та Мария седнала при тия велики добродетели.