21.7.2011

Тъй както днес се погребват хората, в това няма никакво благо. Да турят умрелия в кола, да го носят на гробищата, там да го опеят и след това да го заровят в черната земя, това е една голяма погрешка. Желателно е никой умрял да не отива на гробищата, да не го изпращат близки и приятели, но като дойде на човека времето да заминава, той да каже на ближните и на приятелите си : „Сбогом, аз отивам у дома си при своя Баща. Вече се изминаха 70 години, откак съм дошъл на Земята. Време е вече да отида на гости при Баща си за няколко години.“ След това даваш един банкет на приятелите си и си излизаш – ни глас, ни услишание повече. Като заминеш при Баща си, направиш едно писмо на приятелите си и го изпращаш по пощата.