20.7.2011

Аз съм слушал как някои се произнасят за тялото. Те казват: „Като умра, да става с тялото ми, каквото ще. Не искам да зная за него.“ Не, не е така. Когато светията умира, той взема големи грижи за тялото си. Той го поставя някъде, така го скрива, че никой да не го види, да не знае къде е тялото му. Желателно е даже да не ни погребват, както погребват всички хора.