18.7.2011

Цветните лъчи съществуват ли? Тия цветни лъчи са разумни същества. Лъчите за мене са живи същества. Като видя червения цвят, считам, че това са същества. Синият цвят е разумно същество, зеленият цвят е друго разумно същество. Като видя един светъл лъч, той е съставен от седем лъча. Един лъч като видя аз, някой път слушам музика – толкоз ми харесва! Аз най-хубави песни съм слушал сутрин, когато Слънцето изгрява.