16.7.2011

Във Вселената има друго Слънце, което носи разумност. Ние трябва да дойдем във връзка с живото Слънце, а не с това, което виждаме и за което се казва в Писанието: „Да не послужите на това Слънце.“ То е предшественик на другото Слънце.