15.7.2011

Слънцето може да ни даде живот, но разумност не може да ни даде. Освен че не може да ни даде разумност, но Слънцето внася и мързел. Щом те нагорещи, вече не искаш да работиш. Всички живи същества стават мързеливи под благоприятните слънчеви лъчи и културата трябваше да се пренесе от по-топлите страни, от Африка, в по-студените места – да се намали неговата светлина и топлина. Тъй че разумността не е от Слънцето, от друго място иде тя. От друго място иде тази култура.