14.7.2011

Кои са твоите ближни? Твоите ближни са ангелите. Най-първо ще служиш на Бога, после на ангелите, и най-после – на себе си. В древността съществувала една култура, във времето на която хората са напуснали Бога и са служили на ангелите, а после на себе си. Туй е едно ограничение. Най-първо ще служим на Бога, Който съдържа всичко в Себе Си, после на ангелите, и най-после ще влезем при себе си като при човек и ще видим какви са нашите отношения в света. Като се разбере животът така, ще се уредят всичките ни отношения и всичката дисхармония сама по себе си ще изчезне.